AZCON11 Brno s.r.o.

Účetnictví a daně již 21 let. In English

Známe účetnictví a daně. Rozumíme systému.

Známe finanční úřady. Víme, jak ochránit vaše zájmy.

Jsme tady, abychom vám pomohli.


Volejte nám na 603 443 196 nebo nám pošlete mail.

Kontrolní hlášení pro fyzické osoby

Důležité informace o KONTROLNÍM HLÁŠENÍ pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce DPH

Od 1.1.2016 budou všichni plátci DPH podávat Kontrolní hlášení (KH). V informacích finanční správy jsou důležité a někdy děsivé informace. Doporučuji Vám prostudovat si aspoň leták. Ostatní informace jsou spíše pro nás, jako budoucí zpracovatele Vašeho KH. Nyní Vás heslovitě a zjednodušeně seznámím s nejdůležitějšími pravidly. Informace ministerstva financí k vyplnění KH má 18 stránek.

Období a lhůty pro podání kontrolního hlášení

Fyzická osoba podává KH čtvrtletně, pokud je čtvrtletní plátce DPH, a to do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. Tato lhůta se musí dodržet, není zde možnost se zpozdit bez postihu o pět dnů, jako při podání přiznání k DPH.

První KH budou fyzické osoby-čtvrtletní plátci-podávat 25.dubna 2016, nelze se zpozdit ani o minutu.

Způsob podání kontrolního hlášení

Doporučujeme všem podnikatelům pořídit si datovou schránku nebo zplnomocnit daňového poradce k zastupování. Pokud to neuděláte, budete dostávat výzvy od správce daně mailem. Ten se považuje za doručený okamžikem odeslání a pokud na něj nereagujete do 5 pracovních dnů, pokuta činí 50.000 Kč.

Princip funkce kontrolního hlášení

Správce daně bude kontrolovat, zda se daňový doklad se stejným variabilním symbolem objeví v KH dodavatele i odběratele. Je třeba se vyvarovat lomítek, pomlček atd. ve variabilním symbolu. Doklady se budou párovat přes DIČ dodavatele a odběratele a variabilní symbol. Vše musí být na dokladu jednoznačně uvedeno. Do KH se bude jednotlivě uvádět každý doklad v ceně včetně DPH přesahující 10 tis. Kč.

Daňové identifikační číslo

Každý podnikatel, i když není plátce DPH, má DIČ. Uvádějte DIČ odběratele-podnikatele na Vašich vystavených fakturách. Pokud je odběratel běžný občan, DIČ nemá a neuvádí se.

Sankce související s kontrolním hlášením

Při opožděném podání je pokuta 1.000 Kč. Pokud je opožděno podání a správce daně vyzve k podání, pokuta je 10.000 Kč. Pokuta se zvyšuje na 50.000 Kč, pokud na výzvu správce daně nereaguji do 5 kalendářních dnů. Problém je v tom, že pokud mělo podání KH nějakou formální vadu, správce daně ho nepřijme, není povinen nás informovat a pokuty začínají naskakovat. Také v podstatě nemůžeme odjet na dovolenou delší než 5 kalendářních dnů.

Ing. Libor Bryša