AZCON11 Brno s.r.o.

Účetnictví a daně již 21 let. In English

Známe účetnictví a daně. Rozumíme systému.

Známe finanční úřady. Víme, jak ochránit vaše zájmy.

Jsme tady, abychom vám pomohli.


Volejte nám na 603 443 196 nebo nám pošlete mail.

Lékař

Jsem lékař a potřebuji zpracovat daňovou evidenci v Brně.

U lékaře, který provozuje nestátní zdravotnické zařízení, přichází v úvahu tři způsoby uplatňování nákladů a jejich evidence, případně vedení účetnictví.

  1. Nejjednodušším způsobem je uplatnění paušálních nákladů podle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V tom případě je lékař povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti se samostatnou činností. Někdy je praktické vést i evidenci závazků a výdajů, tedy vlastně daňovou evidenci. Lékař pak na konci roku ví, jaké jsou jeho skutečné výdaje a má možnost se rozhodnout, zda je pro něho výhodnější uplatnit výdaje skutečné nebo paušální a ušetřit na dani z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění. Změna ve způsobu uplatňování výdajů není však tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát, často je třeba podat dodatečné přiznání k dani z příjmů. S tímto procesem máme bohaté zkušenosti a jsme schopni garantovat jeho správnost v souladu se zákonem o dani z příjmů.

    Od roku 2013 je celková výše uplatněných paušálních výdajů u lékařů omezena na 800 000 Kč. Lékař také nemůže uplatnit slevu na dani na manželku 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na vyživované dítě 13 404 Kč, pokud je dílčí základ daně s uplatněnými paušálními výdaji vyšší než 50% celkového základu daně.

  2. Pokud lékař uplatňuje skutečné výdaje, je povinen vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na konci roku vždy porovnáváme skutečné náklady s paušálními a pokud je to pro vás výhodnější, umožníme vám uplatnit paušální náklady.

  3. Lékař, který překročil obrat 25 mil. Kč nebo je zapsaný v obchodním rejstříku se stává účetní jednotkou a je povinen vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Samostatně pracující lékař běžně nemá povinnost vést účetnictví.


Kalkulace ceny

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Na základě vyplněných údajů Vám emailem zašleme konkrétní nabídku našich služeb včetně cenové kalkulace. Nemusíte vyplňovat všechny údaje. Čím více údajů vyplníte, tím bude naše nabídka přesnější.