AZCON11 Brno s.r.o.

Účetnictví a daně již 21 let. In English

Známe účetnictví a daně. Rozumíme systému.

Známe finanční úřady. Víme, jak ochránit vaše zájmy.

Jsme tady, abychom vám pomohli.


Volejte nám na 603 443 196 nebo nám pošlete mail.

Majitel nemovitosti

Mám nemovitou věc (nemovitost) a potřebuji zpracovat daňová přiznání v Brně

Majitel nemovitosti může mít povinnost podat přiznání k dani z příjmů a k dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na rok podle stavu k 1.lednu příslušného roku. Případný prodej nemovitosti nebo změna okolností v průběhu roku nemá na daň z nemovitých věcí v příslušném roce žádný vliv. Změna okolností rozhodných pro vyměření daně se projeví až v roce následujícím a poplatník je povinen podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání. V dílčím daňovém přiznání uvede majitel nemovitosti jen nastalé změny a výpočet celkové daně za všechny nemovitosti v působnosti příslušného územního pracoviště finančního úřadu.

Přiznání k dani z příjmů je povinen podat zejména majitel nemovitosti, pokud jeho příjmy z nemovitosti přesáhly 15 000 Kč za rok nebo 6 000 Kč za rok, v případě, že je zaměstnán.

Majitel nemovitosti může uplatňovat proti příjmům z nájmu paušální výdaje ve výši 30% z příjmů nebo výdaje skutečné. V případě uplatňování paušálních výdajů je majitel nemovitosti povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. Pokud uplatňuje skutečné výdaje vede zejména záznamy o příjmech a výdajích na jejich dosažení v časovém sledu a evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat.


Kalkulace ceny

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Na základě vyplněných údajů Vám emailem zašleme konkrétní nabídku našich služeb včetně cenové kalkulace. Nemusíte vyplňovat všechny údaje. Čím více údajů vyplníte, tím bude naše nabídka přesnější.