AZCON11 Brno s.r.o.

Účetnictví a daně již 21 let. In English

Známe účetnictví a daně. Rozumíme systému.

Známe finanční úřady. Víme, jak ochránit vaše zájmy.

Jsme tady, abychom vám pomohli.


Volejte nám na 603 443 196 nebo nám pošlete mail.

Společenství vlastníků jednotek

Jsme společenství vlastníků jednotek a potřebujeme zpracovat účetnictví, případně daňové přiznání v Brně

Společenství vlastníků jednotek jsou vždy povinny vést účetnictví (podvojné) podle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Jako ostatní právnické osoby musí podávat společenství vlastníků jednotek přiznání k dani z příjmů.

Z toho platí výjimka a přiznání k dani z příjmů nemusí podávat společenství vlastníků jednotek při splnění podmínek podle § 38m odst. 7 písm. a (nově od roku 2014 § 38mb písm. b) zákona o dani z příjmů, tedy pokud má společenství vlastníků jednotek pouze příjmy, které nejsou předmětem daně (např. dotace, úroky z vkladů na běžném účtu), příjmy od daně osvobozené nebo příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Společenství vlastníků jednotek může mít povinnost podat přiznání k dani z příjmů, pokud se u něho vyskytují např. následující příjmy:

  • úroky z jiného než běžného účtu
  • plnění od pojišťovny za pojistnou událost
  • úroky z prodlení členů SVJ
  • příjmy z prodeje majetku SVJ
U těchto příjmů je následně třeba posoudit, zda jsou předmětem daně v souvislosti s § 18 odst. 4 písm. a zákona o dani z příjmů.

Od r. 2014 dochází ke změnám, úroky z vkladů na běžném účtu se stávají předmětem daně dle § 18 odst. 2 písm. h. Nebudou se také porovnávat příjmy a náklady vynaložené na činnosti vyplývající z poslání SVJ a povinnost podat přiznání k dani z příjmů patrně dopadne na širší okruh SVJ.


Kalkulace ceny

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Na základě vyplněných údajů Vám emailem zašleme konkrétní nabídku našich služeb včetně cenové kalkulace. Nemusíte vyplňovat všechny údaje. Čím více údajů vyplníte, tím bude naše nabídka přesnější.


1